Over dudoka | vocaal ensemble | gent

dudoka | vocaal ensemble voor muziek vanaf de 20° eeuw | gent | dirigent maurice verniers

Dubbelconcert Dudoka & Similare, een verslag.

4 februari 2023 Sint-Pauluskerk Gent – 5 februari 2023 St-Jozef Arbeider Kerk – Dendermonde.

De vocale ensembles Dudoka uit Gent en Similare uit Dendermonde wouden graag een project rond het Van Eyckjaar realiseren. En, na de eerste gesprekken in 2017, na de eerste samenwerkingsvergaderingen in 2019 en na de coronacrisis werd het project “Als schilderijen zingen“ eindelijk uitgevoerd. Hoogtepunt tijdens het concert was de creatie van het werk “Comt hier & Besiet” van de componist Sebastiaan van Steenberge, in opdracht van de beide koren geschreven.

Omdat deze compositie gebaseerd is op het “Lam Gods” van de gebroeders Van Eyck, werd het accent voor dit dubbelconcert gelegd bij de inspirerende invloed van schilderijen en muziek op elkaar. Aan welke schilderijen denken we als we bepaalde muziek horen, welke muziek koppelen we aan kunstwerken? Er werd gezocht naar schilderijen die de gevoelens weergeven bij de liederen die uitgevoerd werden.

De geassocieerde werken en bijhorende liederen werden in vijf kunstzalen samen gebracht: kunstzaal “de Vlaamse primitieven”, de zalen “Barok”, “Landschappen”, “Moderne kunst” en natuurlijk de zaal “Lam Gods”, waar er vier werken aan verbonden werden.

Foto Geert De Mesmaeker          4 februari 2023 Sint-Pauluskerk  Gent

Dudoka bracht ook tijdens dit dubbelconcert liederen vanaf de 20° eeuw. En daarbij sloot de compositie van een hedendaags componist – geschreven in opdracht van de beide koren – heel goed bij aan. Moge dit een stimulans zijn om meer stukken van hedendaagse componisten te brengen.

Verrijkend tijdens dit concert was de begeleiding door onze dirigent Siewald Degraeve samen met pianiste Lieselotte De Vuyst.

Beide concerten kenden een grote opkomst. Nadien sprak het publiek ondermeer over “sereniteit”, “warmte” en “spiritualiteit”.

fries

Programma

Legende
Ⓓ Dudoka – Ⓢ Similare – ❏ Schilder & Schilderij

Vlaamse Primitieven
Ⓢ Nova! Nova! – Bob Chilcott (°1955)
❏ R. Campin – Annunciatie

Ⓢ Pater Noster – Jules Van Nuffel (1883-1953)
❏ D. Bouts – Laatste Avondmaal

Ⓓ O crux ave – Rihards Dubra (°1964)
❏ R. van der Weyden – Kruisafneming

Barok
Ⓓ My Lord has come – Will Todd (°1970)
❏ M.Stom – The Adoration of the Shepherds

Ⓓ  Requiem – Eliza Gilkyson (°1950)
❏  A.van Dyck – Pietà

Ⓢ   When I Survey the Wondrous Cross – E. Miller, arr. B. L. Hanson
❏  P.P.Rubens – Kruisiging

Ⓓ+Ⓢ Abendlied – Josef Rheinberger (1839-1901)
❏  Rembrandt – Emmaüsgangers

Landschappen
Ⓓ  Signore delle cime – Giuseppe De Marzi (°1935)
❏  C.D. Friedrich – Wanderer über dem Nebelmeer

Ⓓ  Sure on this shining night – Morten Lauridsen (°1943)
❏  V. van Gogh – Sterrennacht

Ⓢ  Schön Blümelein – Robert Schumann (1810-1856)
❏  C.Monet – Le jardin de l’artiste

Ⓢ  Lied van de zee – Paul Schollaert (°1940)
❏  C.D. Friedrich – Maan stijgt boven de zee

Moderne kunst
Ⓓ  Muusika – Pärt Uusberg (°1986)
❏  P. Kormashov – Hambacher Fest

Ⓓ  Japanese Lullaby – Vic Nees (1936-2013)
❏  Berthe Morisot – Le berceau

Ⓓ  And so it goes – Billy Joel, arr. Bob Chilcott (°1955)
❏  G. Klimpt – De Kus

Lam Gods
Ⓓ+Ⓢ A Hymn to the Virgin – Benjamin Britten (1913-1976)
❏  H. en J. van Eyck – Maria

Ⓢ  Christe, du Lamm Gottes – Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
❏  H. en J. van Eyck – Aanbidding Lam Gods

Ⓢ  Rejoice, the Lord is King! – Malcolm Archer (°1952)
❏   H. en J. van Eyck – Chistus Koning

Ⓓ+Ⓢ Comt hier & Besiet! – Sebastiaan van Steenberge (°1974)
CREATIE!!
❏  H. en J. van Eyck – Lam Gods

Foto Geert De Mesmaeker         5 februari 2023 St-Jozef Arbeider Kerk – Dendermonde

fries

Een creatie op ons volgende concert!

Als Schilderijen Zingen, een picturaal dubbelconcert

In 2020 stonden de gebroeders Van Eyck op de agenda in Gent en omstreken. De beide muzikale ensembles  Dudoka uit Gent en Similare uit Dendermonde  besloten een dubbelconcert te brengen rond het thema “het Lam Gods” . Het concert werd echter uitgesteld en uitgesteld – door de gekende reden – tot nu, voorjaar van 2023: meer bepaald 4 februari 2023 in de Sint-Pauluskerk te Gent (20 uur) en 5 februari in de  St.-Jozef Arbeiderskerk in Dendermonde (15 uur). Er wordt samen al zingend gewandeld  door het Lam Gods en door andere schilderijen tijdens deze dubbelconcerten. Het thema is dan ook “als Schilderijen Zingen”.

Creatie van “Comt hier & Besiet!”

Het hoogtepunt is de creatie van een hedendaags werk rond het Lam Gods, speciaal in opdracht geschreven van de beide koren: “Comt hier & Besiet! Een ode aan het Lam Gods van Van Eyck, voor koor SATB & piano”. De muziek is van de componist Sebastiaan van Steenberge, huidig kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen. Talrijke composities van zijn hand zijn inmiddels uitgegeven, onder andere bij Euprint en bij de Vlaamse Koorfederatie Koor&Stem.

De tekst is van een Gentse schilder-rederijker uit de 16° eeuw: Lucas De Heere. Na een opleiding in Antwerpen als schilder, en – na een periode van ballingschap in Londen, omdat hij op de dodenlijst stond van de Bloedhertog van Alva – vestigde hij zich terug in Gent, waar een straat naar hem vernoemd werd. De tekst voor het lied is een combinatie van Latijn en laatmiddeleeuws Vlaams.

Comt hier ghi const beminders  van alle gheslachten 
En besiet  deze costelicken schat oft pant 
Waerbi ghi Croesus rijcdommen niet en zult achten :
Want tis eenen hemelschen schat in Vlaender lant .
Comt (zegh’ic) maer met aandacht en verstant,
En let vry op alle zaecken, zo merct ghi mids desen
Dattet is een zee van gratien abundant 
Daer elc om te schoonst voordoet, en wilt sijn gepresen. 

Dit zijn de eerste verzen uit de Ode geschreven door Lucas De Heere ter gelegenheid van de opening op 23 juli 1559 van het 23° kapittel van de Orde van het Gulden Vlies in de St- Baafskathedraal  te Gent.

De volledige tekst vind je hier >>.

Afscheid van Maurice Verniers, dirigent.

Druk bijgewoond toonmoment

Op maandag 27 juni 2022, tijdens het  jaarlijks toonmoment, nam Dudoka afscheid van Maurice Verniers als dirigent, na 13 werkjaren.
Ola Gjeilo, Pärt Uusberg, Sergej Rachmaninov, Eric Whitacre deden hem die avond uitgeleide, als dirigent, maar hij blijft bij het koor om de baritons te versterken.

Maurice Verniers begon met een groepje zangers in september 2009, later werd die groep steeds groter en hechter en koos in 2010 “Dudoka” als naam.
Maurice dirigeerde niet alleen met enthousiasme en met creativiteit; hij gaf het koor ook richting en faam.

Dudoka zomer 2022 © foto Loes Verbeke

Dankzij Maurice is Dudoka intussen uitgegroeid tot een vocaal ensemble met een mooi, uniek en benijdenswaardig evenwicht tussen mannen- en vrouwenstemmen.

Verrassingsbrunch

En zo, op een stralende zomerse zondag begin juli 2022, was onze groep op post in Wetteren-ten-Ede voor een verrassingbrunch ter zijner ere en zongen we eenstemmig op tekst van onze “Werkgroep afscheid” en op de tonen van “Sister Act”:

Hij was dirigent,
bij Dudoka kamerkoor in Gent.
Geen lied was teveel of te zwaar,
met geduld stoomde hij allen klaar,
steeds weer opnieuw.

Hij komt nu bij ons,
geeft zijn stokje door aan Sie-ie-wald.
Als bariton zingt hij nu mee,
en iedereen is heel tevree,
zingt allen mee.

We danken, hem allen , tesamen
voor de vele jaren , van zingen en zingen.
Hij blijft wel in ons koo-oor, ons koo-oor, ons koo-oor,
maar staat niet meer van voo-oor , van voo-oor, van voo-oor.

Inderdaad, in september 2022 nam dirigent Siewald Degraeve de taak als dirigent over. Jong talent, maar met nu reeds een enorme bagage aan kennis en techniek. Het koor zoekt in deze samenwerking kleur en diepte.

zaterdag 11 december – Geannuleerd: Hoopvol benefiet in Blaisantkerk

Dudoka brengt een hoopvol benefietconcert ten voordele van de Gentse vzw THOPE.
Wij sprokkelen sprankels van hoop uit hedendaags koorrepertoire.

Wist je dat THOPE onderdak zoekt voor kwetsbare mensen die noodgedwongen dakloos zijn, met onder hen heel wat erkende vluchtelingen?

THOPE ondersteunt die bewoners, in samenwerking met allerlei diensten, zoekt huisvesting en staat borg tegenover de eigenaars.

Noteer alvast! Meer info volgt nog.

zaterdag 11 december 2021, 20u00

Benefietconcert

Blaisantkerk, Blaisantvast 37, Gent
De Lijn, Tram 4, Halte Spaarstraat

ooit in 2022: Labyrint van Eyck

skelet lam gods2

In 2020 staan/stonden de gebroeders Van Eyck op de agenda in Gent en omstreken. Dudoka en Similare uit Dendermonde  wandelen al zingend door het Lam Gods tijdens een dubbelconcert te Gent en Dendermonde. We brengen ook de creatie van een hedendaags werk rond het Lam Gods, speciaal in opdracht geschreven. #OMG!  Meer nieuws volgt, save alvast the date!

Ergens op een dag in 2022

in Dendermonde en Gent

(*) Het skelet is ontleend aan “Altar”, Kris Martin, 2014


En ook nog dit…

Om dit alles waar te maken zoeken we nog enkele sopranen en tenoren!

SopranenEnTenoren-Wordpressart