Een creatie op ons volgende concert!

Als Schilderijen Zingen, een picturaal dubbelconcert

In 2020 stonden de gebroeders Van Eyck op de agenda in Gent en omstreken. De beide muzikale ensembles  Dudoka uit Gent en Similare uit Dendermonde  besloten een dubbelconcert te brengen rond het thema “het Lam Gods” . Het concert werd echter uitgesteld en uitgesteld – door de gekende reden – tot nu, voorjaar van 2023: meer bepaald 4 februari 2023 in de Sint-Pauluskerk te Gent (20 uur) en 5 februari in de  St.-Jozef Arbeiderskerk in Dendermonde (15 uur). Er wordt samen al zingend gewandeld  door het Lam Gods en door andere schilderijen tijdens deze dubbelconcerten. Het thema is dan ook “als Schilderijen Zingen”.

Creatie van “Comt hier & Besiet!”

Het hoogtepunt is de creatie van een hedendaags werk rond het Lam Gods, speciaal in opdracht geschreven van de beide koren: “Comt hier & Besiet! Een ode aan het Lam Gods van Van Eyck, voor koor SATB & piano”. De muziek is van de componist Sebastiaan van Steenberge, huidig kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen. Talrijke composities van zijn hand zijn inmiddels uitgegeven, onder andere bij Euprint en bij de Vlaamse Koorfederatie Koor&Stem.

De tekst is van een Gentse schilder-rederijker uit de 16° eeuw: Lucas De Heere. Na een opleiding in Antwerpen als schilder, en – na een periode van ballingschap in Londen, omdat hij op de dodenlijst stond van de Bloedhertog van Alva – vestigde hij zich terug in Gent, waar een straat naar hem vernoemd werd. De tekst voor het lied is een combinatie van Latijn en laatmiddeleeuws Vlaams.

Comt hier ghi const beminders  van alle gheslachten 
En besiet  deze costelicken schat oft pant 
Waerbi ghi Croesus rijcdommen niet en zult achten :
Want tis eenen hemelschen schat in Vlaender lant .
Comt (zegh’ic) maer met aandacht en verstant,
En let vry op alle zaecken, zo merct ghi mids desen
Dattet is een zee van gratien abundant 
Daer elc om te schoonst voordoet, en wilt sijn gepresen. 

Dit zijn de eerste verzen uit de Ode geschreven door Lucas De Heere ter gelegenheid van de opening op 23 juli 1559 van het 23° kapittel van de Orde van het Gulden Vlies in de St- Baafskathedraal  te Gent.

De volledige tekst vind je hier >>.