Corona/Covid-19

Koorzang is niet gevaarlijk.
Covid-19 is dat wel!

Maar door voorzorgsmaatregelen kunnen we de collectieve en individuele risico’s inperken.Ons objectief is om opnieuw samen te zingen:
• én daarbij de risico’s voor alle deelnemers zo klein mogelijk te houden
• én zo ook mee te werken aan het terugdringen van het virus
• én dit in de best mogelijke omstandigheden.

Bij deze start gelden daarom voor alle deelnemers volgende bindende afspraken

Aanspreekpunt (tijdens of buiten de repetitiemomenten) voor alle corona-gerelateerde vragen is Betty Van de Sijpe (email: aanspreekpunt-corona @ dudoka.be).